Dyscalculie

Heeft uw kind al van jongs af aan moeite met rekenen? En wilt u graag weten of er mogelijk sprake is van dyscalculie? Of heeft uw kind al een dyscalculieverklaring en wilt u graag passende begeleiding. Dat kan!

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Bij dyscalculie ervaart uw kind moeilijkheden met het leren rekenen en het vlot oproepen en toepassen van rekenregels, zoals de plus- en minsommen of de tafels.

In de eerste jaren van het basisonderwijs worden de basisvaardigheden van het rekenen vaak geoefend met het doel ze te automatiseren. Deze vaardigheden zitten dan opgeslagen in het langetermijngeheugen en kunnen daar gemakkelijk uit gehaald worden wanneer dit nodig is.

Kinderen met dyscalculie slagen er niet in zich deze rekenvaardigheden (vlot) eigen te maken. Er is bij hen sprake van een beperkte ‘rekengeschiktheid’ in vergelijking met wat ze kunnen begrijpen van rekenen/wiskunde wat gebaseerd is op hun algemene intelligentieniveau.

Bekijk dit filmpje van het Klokhuis over dyscalculie:

Wilt u graag uitsluitsel of er bij uw kind sprake is van dyscalculie? Dan kunt u bij ons terecht voor een dyscalculieonderzoek. Een dyscalculieonderzoek bestaat uit twee delen, een intelligentieonderzoek en een rekenonderzoek. Over het algemeen worden dyscalculieonderzoeken in twee dagdelen afgenomen. Als uw kind voldoet aan de criteria die aan dyscalculie gesteld zijn, dan ontvangt u van ons een dyslexieverklaring waarvan u een kopie bij uw kind op school kunt afgeven. In het onderzoeksverslag wordt aangegeven bij welke aanpassingen en maatregelen het kind in de klas gebaat is. Deze maatregelen zijn niet standaard, maar zijn afhankelijk van de moeilijkheden die uw kind met rekenen ondervindt, bijvoorbeeld het gebruik van een rekenmachine of het maken van minder opgaven.

De tarieven voor een dyscalculie onderzoek kunt u hier vinden.
rekentoets

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.

Dyscalculie gaat net als dyslexie niet over. Het is niet te genezen. Wel kan er geoefend worden met de bewerkingen waar uw zoon of dochter moeite mee heeft. De achterstand loopt hierdoor niet of minder snel op en wellicht wordt er wat achterstand ingehaald. De behandeling van dyscalculie bestaat uit het oefenen en herhalen van de eenvoudig rekenkundige bewerkingen. Er wordt gekeken naar wat u kind al beheerst en wat er nog geoefend moet worden. Vervolgens wordt er stap voor stap gewerkt aan de ontbrekende rekenkennis. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat uw kind weer meer plezier krijgt in het rekenen. Dit betekent dat er veel succeservaringen moeten zijn. Vanuit deze succeservaringen groeit het vertrouwen om ook moeilijker rekenopdrachten aan te kunnen. Zo groeit uw kind!
rekenen behandelen

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.