Over Kinderpraktijk Hoorn

Het team van Kinderpraktijk Hoorn richt zich voornamelijk op het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 4-21 jaar op het gebied van leerproblemen en psychosociale problemen.

Dit doen zij door het afnemen van intelligentieonderzoeken of andere diagnostiek en het geven van remedial teaching en vaardigheidstrainingen, zoals een faalangsttraining of weerbaarheidstraining. Daarbij onderhoudt Kinderpraktijk Hoorn contacten met ouders en andere betrokken partijen zoals huisartsen, scholen en andere hulpverleningsinstanties.

There are two gifts we should give to our children: one is roots, and the other is wings.

Deze mooie uitspraak is leidend bij Kinderpraktijk Hoorn. Belangrijke waarden waarop ons werk gebaseerd is, zijn zelfvertrouwen, plezier en competentiegericht werken. Kinderen hebben zelfvertrouwen nodig om te kunnen leren, hierop is de begeleiding ook gebaseerd. Kinderen moeten plezier hebben in het leren, dan zijn ze leerbaarder en staan ze meer open voor nieuwe dingen. Daarom werken wij veelal met stickers en diploma’s om deze ‘wings’ te laten groeien, dan groeien de vaardigheden mee.