Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek is zeer bruikbaar bij verschillende soorten hulpvragen. Het is niet alleen het IQ-cijfer dat uitleg geeft over bepaald gedrag van uw kind, maar net zo belangrijk, zo niet belangrijker, zijn de observaties die bij het onderzoek gedaan worden. Hoe pakt uw kind de opdracht aan, hoe is de concentratie, hoe reageert uw kind op falen en hoe gaat het om met tijdsdruk. Door deze observaties krijgen we een breder beeld en kunnen we gericht adviezen geven over bijvoorbeeld schoolniveau of bepaalde gedragspatronen.

Heeft u het idee dat uw kind beter kan presteren dan het laat zien? Heeft u twijfels of uw kind misschien een groep over moet doen of heeft u het idee dat uw kind beperkt wordt in zijn/haar prestaties, maar weet u niet goed waardoor?

Dan kan een intelligentieonderzoek een uitkomst zijn. Het onderzoek kan een startpunt vormen bij het zoeken naar een verklaring of bevestiging voor bepaald gedrag van uw kind thuis of op school. Bij een intelligentietest wordt gekeken naar het plafond van de mogelijkheden uw kind, dus eigenlijk wat het maximale niveau zou kunnen zijn.

Natuurlijk is intelligentie niet het enige dat het niveau van uw kind kan bepalen. Ook de concentratie, motivatie, mogelijke faalangst en de taakaanpak spelen een rol. Bij een intelligentieonderzoek wordt het totaal bekeken. Hierbij zijn observaties bij het afnemen van het onderzoek ontzettend belangrijk. Om deze reden wordt het onderzoek individueel afgenomen, zodat zoveel mogelijk informatie over het kind en de manier waarop het de opdrachtjes maakt verzameld kan worden.

WISC-III-NL

Het kan daarnaast erg belangrijk zijn de capaciteiten van uw kind vast te stellen om ondervraging of overvraging te voorkomen. Als een kind overvraagd wordt kan het sneller faalangst ontwikkelen of loopt het zelfvertrouwen een flinke deuk op. Als uw kind ondervraagd wordt, is het risico dat hij/zij zich gaat vervelen op school en dat het negatief gedrag kan gaan vertonen in de klas.

Bij het intelligentieonderzoek ontvangt u een uitgebreid verslag met de scores en de observaties en zo nodig adviezen voor thuis of op school.

Bij Kinderpraktijk Hoorn kan een intelligentieonderzoek gedaan worden in de leeftijd van 4-17 jaar. Omdat wij voor de leeftijd van 6-12 jaar twee soorten testen tot onze beschikking hebben kunnen wij ook gemakkelijk een second opinion afnemen.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.

Voor tarieven van onze diensten klikt u hier.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.