Remedial Teaching

Remedial teaching is bedoeld voor kinderen van de basisschool die moeite hebben met 1 of meerdere vakken. Er wordt gekeken naar wat uw kind al beheerst en wat er nog geoefend moet gaan worden. Een positieve insteek staat centraal. Wij willen kinderen laten groeien in niveau maar zeker ook in zelfvertrouwen!

Bij Kinderpraktijk Hoorn bieden wij remedial teaching op maat. Wij vinden het belangrijk aan te sluiten bij de specifieke hulpvraag van het kind, de ouder(s) of de leerkrachten. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dat weten en benadrukken dit ook tijdens de begeleiding. Ze hoeven niet alles goed te kunnen, maar ze moeten wel hun best doen en er uit halen wat er in zit.

Soms gaat dit niet vanzelf en worden ze beperkt door bijvoorbeeld een drukke klas, een onrustige thuissituatie of een laag zelfbeeld en hebben ze net dat steuntje in de rug nodig om het weer op te pakken. Bij sommige kinderen kan er sprake zijn van andere problematiek zoals dyslexie of AD(H)D waardoor het leren niet vanzelf gaat. Wij stellen ons behandelplan hierop af zodat het voor uw kind het beste werkt.

Voordat wij beginnen met de begeleiding nemen wij de benodigde toetsen af om te kijken wat ze al wel kunnen en wat er nog extra geoefend moet worden. De begeleiding kan hierdoor nog effectiever zijn omdat we meteen gericht aan de slag kunnen. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen met plezier naar ons toe komen en gemotiveerd blijven, werken we met een beloningssysteem in de vorm van stickers en diploma’s.

Ook vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij de stof die school aanbiedt om verwarring te voorkomen en daarom hebben wij normaal gesproken contact met de betrokken leerkracht(en) en/of intern begeleid(st)er. Uiteraard vragen wij hiervoor uw toestemming.

rt groepjeHeeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.

Een pedagogisch-didactisch onderzoek is een onderzoek dat zich richt op de schoolvakken van de basisschool. Met dit onderzoek kan bekeken worden wat het niveau is waarop uw kind op het moment van afname presteert. In vergelijking met het aantal maanden onderwijs dat uw kind gehad heeft kan dan bekeken worden of er sprake is van een achterstand. Bij een pedagogisch-didactisch onderzoek worden toetsen afgenomen op het gebied van technisch lezen (woorden en zinnen), begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Een pedagogisch-didactisch onderzoek kan in verschillende situaties belangrijk zijn.

Een onderzoek kan plaatsvinden voordat wij beginnen met de begeleiding om te kijken wat ze al wel kunnen en wat er nog extra geoefend moet worden. De begeleiding kan hierdoor nog effectiever zijn omdat we meteen gericht aan de slag kunnen.

Daarnaast kan een onderzoek afgenomen worden om te bekijken of er achterstanden zijn en hoe groot deze achterstand dan is. Op basis van de uitkomsten en het verslag kan dan een plan van aanpak gemaakt worden.

Ook kan een onderzoek goed zijn om te doen als er geen duidelijkheid is waarom het op school niet goed gaat. Vaak wordt er dan een pedagogisch-didactisch onderzoek gedaan in combinatie met een intelligentieonderzoek. Er kan dan bekeken worden wat er mogelijkerwijs van uw kind gevraagd kan worden (het intelligentieniveau) en op welk niveau uw kind op dit moment presteert. Als deze twee niet overeenkomen, moet gezocht worden naar oorzaken van dit verschil. Bijvoorbeeld moeite met concentreren, faalangst of andere problematiek. Vervolgens kan een goed begeleidingsplan worden opgesteld of adviezen aan het kind, de ouders of de leerkracht gegeven worden.

rekenen

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.

Bij remedial teaching zien we de kinderen over het algemeen wekelijks 45 minuten. De investering voor deze individuele bijeenkomsten vindt u hier.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.