Dyslexie

Bij Kinderpraktijk Hoorn kunt u terecht voor dyslexieonderzoek en gespecialiseerde dyslexiebegeleiding. Naar aanleiding van het intakegesprek en het schooldossier kunnen we kijken of het onderzoek al plaats kan vinden of dat er mogelijk eerst nog begeleiding moet plaatsvinden. Hieronder leest u meer over onze werkwijze.

Merkt u of de leerkracht van uw kind dat het leren lezen of spellen moeilijk op gang komt, of dat uw kind het tempo van de klas niet kan bijhouden? Lukt het rekenen wel goed en zit er een duidelijk verschil in prestaties tussen deze twee vakken? Dan is er mogelijk sprake van dyslexie.

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn belangrijk.

Bekijk een thema-aflevering van Het Klokhuis over dyslexie:


Wilt u graag uitsluitsel of er bij uw kind sprake is van dyslexie? Dan kunt u bij ons terecht voor een dyslexieonderzoek. Een dyslexieonderzoek bestaat uit twee delen, een intelligentieonderzoek en een lees- en spellingsonderzoek. Over het algemeen worden dyslexieonderzoeken in twee dagdelen afgenomen. Als uw kind voldoet aan de criteria die aan dyslexie gesteld zijn, dan ontvangt u van ons een dyslexieverklaring waarvan u een kopie bij uw kind op school kunt afgeven. Uw kind heeft dan recht op extra faciliteiten, zoals een groter lettertype, meer tijd en soms nog aanvullende faciliteiten zoals vrijstelling van een bepaald vak.

Uiteraard wordt na afloop van het dyslexieonderzoek het verslag en de bijbehorende adviezen met u besproken in een adviesgesprek.

Belangrijk is te weten dat er voordat een dyslexieonderzoek plaats kan vinden er voldaan moet zijn aan het hardnekkigheidscriterium. Dit houdt in dat er voldoende begeleiding geweest moet zijn om aan te kunnen tonen dat er ondanks begeleiding geen/weinig vooruitgang is in de resultaten die uw kind behaalt. Voor meer informatie over het hardnekkigheidscriterium klikt u hier.

De tarieven voor een dyslexieonderzoek vindt u hier.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.

Onze dyslexiebehandeling is niet alleen gericht op het aanleren van technisch lezen of het leren van de spellingsregels. Wij richten ons ook op het zelfvertrouwen van het kind, door ze positieve ervaringen te laten opdoen met lezen en spelling. Op school hebben ze vaak al langere tijd voornamelijk negatieve ervaringen gehad, waardoor ze hun plezier in lezen en spelling of in school in het algemeen zijn kwijt geraakt. Door de kinderen eerst het plezier in het leren weer terug te geven, vinden ze het niet erg om extra te moeten oefenen voor deze vakken. Kinderen met dyslexie gaan vaak met kleine stapjes vooruit, maar het belangrijkste is dat de achterstand die ze hebben niet verder oploopt.

Uiteraard vinden er tijdens de behandeling evaluaties plaats en ook hebben we, met uw toestemming, contact met de leerkracht of intern begeleider om de begeleiding zo effectief mogelijk te maken.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons, wij helpen u graag verder! info@kinderpraktijkhoorn.nl
0229-700220