Tarieven Kinderpraktijk Hoorn

Wij hebben er voor gekozen om af te zien van contracten met de West-Friese gemeenten. De kosten van onze diensten worden daarom in rekening gebracht bij de ouders zelf.

Hieronder vindt u de tarieven zoals die gelden wanneer u zelf de zorg voor uw kind betaalt.

2022-2023 (tot 31 juli 2023)

LET OP! VANAF SCHOOLJAAR 2023-2024 GELDEN NIEUWE TARIEVEN.

Diensten
Prijzen incl. BTW
Intakegesprek gratis
   
Intelligentieonderzoek* € 550
Spoedtarief onderzoek 150% (indien mogelijk)** € n.b.
Hoogbegaafdheidsonderzoek incl. intelligentieonderzoek* € 850
Pedagogisch-didactisch onderzoek* € 425
Dyslexieonderzoek inclusief intelligentieonderzoek* € 895
Dyscalculieonderzoek inclusief intelligentieonderzoek* € 895
Psychologisch onderzoek per 45 minuten € 70
Remedial teaching per 45 minuten € 55
Studiebegeleiding / bijles per 45 minuten € 55
Psychologische behandeling per 45 min € 70
   
PGB-begeleiding per uur € 70
Schoolobservatie per uur € 70
Overleg met derden per uur (reistijd wordt ook in rekening gebracht) € 70
   
Afspraken niet min 24u van tevoren afgezegd € 25

De tarieven van Kinderpraktijk Hoorn zijn geldig t/m 31 juli 2023. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

* Onderzoeken zijn inclusief verslaglegging en verslagbespreking van max. 1 uur. Extra tijd wordt apart in rekening gebracht.

** Het onderzoek kan wanneer het in de agenda past binnen 2 weken worden afgenomen. U krijgt de scores per mail, het volledige verslag volgt later.