Tarieven Kinderpraktijk Hoorn

Wij hebben er voor gekozen om voor het jaar 2019 af te zien van contracten met de West-Friese gemeenten. De kosten van onze diensten worden daarom in rekening gebracht bij de ouders zelf.

Hieronder vindt u de tarieven zoals die gelden wanneer u zelf de zorg voor uw kind betaalt.

2018-2019 (tot 31 juli 2019)

Diensten
Prijzen incl. BTW
Intakegesprek gratis
Intelligentieonderzoek € 425
Intelligentieonderzoek met hoogbegaafdheidsonderzoek € 500
Pedagogisch-didactisch onderzoek € 325
Dyslexieonderzoek inclusief intelligentieonderzoek € 695
Dyslexieonderzoek exclusief intelligentieonderzoek * € 395
Dyscalculieonderzoek inclusief intelligentieonderzoek € 695
Dyscalculieonderzoek exclusief intelligentieonderzoek * € 375
Psychologisch onderzoek per uur € 65
Remedial teaching per uur € 55
Studiebegeleiding / bijles per uur € 55
Psychologische behandeling per 45 min € 65
PGB-begeleiding per uur € 65
Schoolobservatie per uur € 55
Second opinion schooladvies € 425

De tarieven van Kinderpraktijk Hoorn zijn geldig t/m 31 juli 2019. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

* Dit is alleen mogelijk wanneer er al een intelligentieonderzoek is gedaan die niet ouder is dan 2 jaar. De NIO-toets uit groep 8 voldoet hiervoor niet.